viernes, 8 de mayo de 2015

POSTGUERRA

En aquest cas, l’activitat que realitzaríem a classe també era una interpretació d’una imatge donada, a on es mostrava la reconstrucció d’una habitació destruïda durant la Segona Guerra Mundia.
Per tant, l’activitat consistia en dibuixar l’interior d’una habitació a on apareguessin tres dels elements dels quals es mostraven a la imatge i, com a mínim, una figura humana.
Jo vaig realitzar l’activitat de l’habitació amb dos punts de fuga a on apareixien els elements com ara la finestra, el quadre i la butaca,  on a s’hi trobava asseguda la figura humana.

50x70, llapis

RUÏNES

Aquesta va ser una activitat que vam realitzar a classe. L’activitat consistia en observar atentament una imatge que ens donaven, i a partir d’aquesta havíem de realitzar un dibuix a on s’hi pogués veure el que es veia en la imatge amb una perspectiva cònica il·luminada per la llum solar i realitzada d’una manera versemblant.

En la imatge s’hi podia veure les siluetes d’un complex industrial format per diversos edificis en ruïnes. En realitzar aquesta activitat jo vaig fer una composició central molt simple, ja que volia realitzar un dibuix segur i que em permetés poder acabar-lo a temps.

 50x70, carbonet

 

DIBUIX A L'EXTERIOR

Com ja he esmentat anteriorment, aquest trimestre està dedicat al dibuix de l’espai, per tant, a classe hem sortit a l’exterior i ens hem dedicar a fer dibuixos del natural en l’espai que envolta l’institut.
Els dibuixos podien estar realitzats en el format que nosaltres escollíssim i amb la tècnica amb la qual en sentíssim més còmodes.

Jo vaig optar per fer els dibuixos en un format petit, en un DIN A5, ja que és un formant a on m’hi sento còmoda. En quant a la tècnica, primer vaig escollir de fer-ho amb llapis, però després vaig voler provar com quedava amb el bolígraf, i com que em va agradar el resultat ho vaig seguir fent amb aquesta tècnica.

DIN A5, llapis i bolígraf  

DIN A5, llapis i bolígraf  

LLIBRETA D'ARTISTA

Durant aquest més, a la llibreta d’artista hem tingut que treballar l’espai, però d’una forma interpretativa, a on cada alumne realitzava l’espai que volia de la forma que volia, de tal forma que es expressés de la seva forma preferida el que volia transmetre.

Aquests són els meus dibuixos, com es pot veure semblen mons imaginaria on costa de veure-hi un horitzó, o la separació entre cel i terra.

DIN A5, colors aquareables i colors


DIN A5, colors aquareables i colors


ANALITZAR UN ESPAI PÚBLIC

Aquesta activitat la vam estar realitzant durant unes quantes sessions. L’activitat consistia en documentar i analitzar un espai públic, el qual seria el Parc de la Pau de Salou. Ens havíem de fixar molt bé com era l’espai i com estava organitzat, tenint en compte els elements que estaven inclosos dins del parc, com ara bancs o llums.
Aquest petit anàlisi havia d’anar acompanyat, tant d’imatges com de text, el qual havia d’explicar detalladament els elements que s’hi podien veure en les imatges o simplement el que s’hi representava.

Un cop finalitzada l’anàlisi, també s’havia d’incloure una conclusió a on es poguessin veure els avantatges i els inconvenients que s’hi podien trobar en el parc.

DIN A4, colors aquareables 

DIN A4, colors aquareables 

DIN A4, colors aquareables MAQUETA

Aquesta activitat realitzada a classe consistia en dissenyar un estand destinat especialment a una certa ONG amb una finalitat genèrica. L’activitat havia d’estar solucionada de tal forma que es correspongués a unes determinades característiques. Per començar la parcel·la de l’estand havia de ser de 4x6 m en la realitat, amb parets divisòries respecte les parcel·les veïnes, fins a una altura que podia arribar a un màxim de 2,5m, sense la necessitat de que els acabats siguin horitzontals.
L’activitat havia d’estar resolta amb una escala de 1/20 obligadament a través de la maqueta.

A més d’incloure la maqueta, s’havia de realitzar un plànol i una perspectiva de l’estand.

 Maqueta
 
Maqueta 

 Perspectiva de l’estand, DIN A3, colors

Plànol de l’estand, DIN A3, roting 

Per començar amb l’estand vaig tenir que escollir una ONG, per tal de poder inspirar-me en ella i realitzar la maqueta amb el color característic de la ONG, per exemple.
La ONG escollida va ser Mans Unides, a on el seu color característic és el blau elèctric, color que em va servir per poder decorar el mobiliari de l’estand. Com es pot veure en les imatges vaig realitzar la maqueta amb color com són el blanc i el blau.
També vaig realitzar un seguit de mobiliari que es troba normalment en un estand com una taula amb tamborets, per tal de poder parlar amb les persones que atenen als visitants. També vaig incloure una barra que té el mateix ús que la taula, a més d’una televisió per tal de poder-hi projectar més informació de la ONG. Un altre element que vaig incloure és un cartell gegant a on s’hi ha informació de la ONG.
També, com a decoració, es pot veure que una paret està pintada del mateix color del logotip de la ONG, i en aquesta mateixa paret hi ha imatges. En canvi, a l’altre paret s’hi pot veure col·locada la televisió i el logotip en gran de la ONG.viernes, 10 de abril de 2015

LLIBRETA D'ARTISTA

Aquest mes a la llibreta d’artista havíem de realitzar un seguit de dibuixos d’exterior d’entorns naturals i de ciutats per tal de practicar la perspectiva i tenir un cert nivell per dibuixar a classe i fer els exercicis que es proposaran en els propers dies.

Dos dels meus dibuixos de la llibreta estan realitzats amb aquarel·les i l’altre amb colors.


 DIN A5, aquarel·les

DIN A5, aquarel·les

DIN A5, colors


CÒNICA CENTRAL I DE 2 PUNTS DE FUGA

Per introduir el tercer trimestre a on el tema principal és el dibuix d’interiors i d’exteriors vam realitzar a classe un seguit de dos dibuixos d’una cònica central i d’una de dos punts de fuga per tal d’agafar tècnica i a més, de practicar el dibuix d’interiors.

Per realitzar els dibuixos primer els he fet amb llapis per poder esborrar còmodament el que no era correcte, i finalment, donant les ombres i els retocs finals amb rotring.

50x70, llapis i rotring 

50x70, llapis i rotring 

PROJECTE SOBRE LA FIGURA HUMANA

Per finalitzar el segon trimestre vam estar fent un projecte a on el tema principal era la interpretació de la figura humana.
El meu projecte tractava sobre el dibuix de la dansa i del moviment de les ballarines de ballet i els seus moviments lents i elegants. Amb aquest projecte el que volia representar era el moviment de les ballarines.
Per realitzar-lo vaig fer un petit quadernet de 6 dibuixos a on es poden veure clarament diverses posicions de les ballarines escollides de diverses fotografies que vaig trobar per Internet que eren agradables a la vista i que,personalment, m’agradaven.

Per realitzar aquests dibuixos primer els vaig dibuixar amb llapis i seguidament els hi vaig donar un toc de color amb la tècnica seca dels pastels.

DIN A5, llapis i pastels 

DIN A5, llapis i pastels 

DIN A5, llapis i pastels 

DIN A5, llapis i pastels 

DIN A5, llapis i pastels 

DIN A5, llapis i pastels 

DISSENY D'UNA OFICINA

En aquesta activitat realitzada a classe havíem de realitzar el disseny d’una oficina d’una empresa dedicada al disseny de postals. La planta del local havia de fer 8m d’ample i 6m de llarg i s’havien de distribuir els espais sabent que hi treballarien quatre persones que es dediquen a les tasques següents:
· La directora que havia de rebre els clients al seu despatx i organitzar les campanyes.
· El secretaria que havia d’atendre el telèfon, obrir la porta a les visites i arxivar la comptabilitat.
·El dissenyador i la il·lustradora que havien de realitzar la seva feina a l’ordinador i a la taula i sovint es feien consultes entre ells per treballar conjuntament.

L’exercici demanava delimitar la zona de treball de cadascun dels integrants de l’oficina marcant les superfícies de treball i les possibles divisions.

DIN A3, llapis

jueves, 9 de abril de 2015

HABITATGE 1

Aquest exercici realitzar a classe consistia en realitzar una planta amb la mateixa forma, amb la mateixa superfície perimetral i amb la mateixa ubicació de la porta d’entrada donada anteriorment amb un disseny diferent del donat. L’habitatge havia de ser per a una unitat familiar de tres persones: una parella i la seva filla. En aquesta mateixa superfície també s’hi havia d’incloure dues habitacions, un menjador, una cuina i un bany complert.

A més, la planta s’havia de realitzar a escala 1:50 i s’hi havia de situar el mobiliari necessari. 

DIN A3, rotring

1/2 PUNTS DE FUGA

En aquest tercer i últim trimestre del curs hem començat a treballar a classe de Disseny el disseny d’interiors, tant amb plantes com amb perspectives.

En aquesta primera activitat l’objectiu era controlar el dibuix en perspectiva, tant d’un punt de fuga (o cònica central) com de dos punts de fuga. L’exercici consistia simplement en fer el disseny d’un interior d’un habitatge d’una habitació qualsevol, que no feia falta que fos de la mateixa habitació en els dos dibuixos.

1 punt de fuga, DIN A3, llapis de colors

2 punts de fuga, DIN A3, llapis de colors

jueves, 26 de febrero de 2015

RAPORT

Aquesta activitat consistia en dissenyar un estampat per a roba infantil, fent servil un raport per a l’estampació de les peces de tela. A la làmina final s’havia de representar els passos de forma que representin la idea, el raport i el mòdul final.

DIN A3, llapis i colors

Ampliació primer pas, DIN A3, llapis i color

Ampliació segon pas, DIN A3, llapis i color

Ampliació tercer pas, DIN A3, llapis i color

PETJAPAPERS

Aquesta és una activitat que consistia en el disseny d’un petjapapers amb unes característiques determinades. Havia de ser un petjapapers produït en qualsevol material i en qualsevol mètode de fabricació.

El petjapapers s’havia de realitzar amb un dibuix que expresses clarament el seu volum. També s’havia de realitzar la secció del petjapapers i, finalment, s’havia d’explicar l’ergonomia del petjapapers mitjançant un dibuix, a on es veiés una mà esquemàtica agafant l’objecte. Aquest mateix dibuix també havia de representar la comparació de les dimensions del petjapapers i la manera d’agafar-lo.
DIN A3, llapis i colors

Ampliació, DIN A3, llapis i colors

Ampliació, DIN A3, llapis i colors

MIYAKE

Aquesta és una de les últimes activitats que vam realitzar a classe.
L’activitat es tractava de realitzar una proposta de tres models diferents de vestits a l’estil de Issey Miyake explicant amb detall els criteris que s’han seguit i l’estructura i el material de cadascun dels vestits.

Issey Miyake és un dissenyador de moda japonès, que és especialista en dissenyar una sola peça de roba que inclou volums, que normalment són geomètrics.

DIN A3, llapis de colors

Ampliació d’un dels dissenys, DIN A3, llapis de colors

Ampliació d’un dels dissenys, DIN A3, llapis de colors

Ampliació d’un dels dissenys, DIN A3, llapis de colors

TAULA ONDULADA

Aquesta és un activitat que vam haver de realitzar i solucionar a classe amb dues hores. Aquesta activitat consistia en dissenyar una taula a conjunt d’una cadira que es donava a l’exercici. Però la taula havia de tenir unes característiques determinades com eren que havia de fer 1200mm de llargària, 800mm d’amplària i 720mm d’alçària a la realitat i havia de ser fabricada únicament amb una peça de fusta. A més la taula havia d’estar fabricada amb una fusta de gruix de 19mm i no es podia afegir cap element estructural més a la peça de fusta com cargols , claus o altres elements de fusta. 
DIN A3, llapis

DIN A3, llapis

ESPORT CIUTAT

Aquesta és una activitat de síntesi que vam realitzar a classe per tal de preparar-nos per la Selectivitat i també pel examen del segon trimestre de Dibuix Artístic.

Aquesta activitat consistia en dibuixar un escena urbana en què es pogués veure un afigura humana practicant algun tipus d’esport, ja fos fúting, bicicleta, rem, futbol, bàsquet, monopatí, natació, entre altres esports. Amb l’objectiu que el conjunt del dibuix havia d’estar representat de manera naturalista, acompanyat de dos esbossos. En un esbós hi havia d’haver l’estudi de la figura humana en moviment que anàvem a dibuixar,i en l’altre, la figura i l’espai urbà de manera conjunta.

50x70, carbonet

LLIBRETA D'ARTISTA (INTERPRETACIÓ)

En aquest mes de febrer, a la llibreta d’artista, hem tingut que treballar el dibuix anatòmic però des d’un punt de vista propi i amb la nostra interpretació per aconseguir trobar el nostre estil en el moment de dibuixar figura humana.
En aquest mes jo he realitzat un seguit de dibuixos de ballarines ja que crec que és una bona manera de practicar l’anatomia de la figura humana amb els seus passos de ball. A més, he trobat que la tècnica de les aquarel·les amb llapis pot quedar molt artística.

DIN A5, aquarel·les i llapis

DIN A5, aquarel·les i llapis

DIN A5, aquarel·les i llapis

També he realitzat un dibuix, que tot i que no es veu molt bé l’anatomia, és pot entendre la posició de la figura.

DIN A5, aquarel·les i llapis


DIBUIX DE MOVIMENT

Aquest mes de febrer hem estat treballant a classe el model en moviment. Vam començar a treballar-lo amb “poses” llargues de 30 minuts i cada cop anàvem escorçant més el temps fins a finalitzar amb el moviment continu. Cal esmentar que en la primera sessió no vam arribar al moviment continu ja que com havíem començat amb “poses” de 30 minuts, i a continuació de 15 minuts, no es va donar temps, perquè a més en fèiem varies de cada.
Cada cop vam anar disminuint més el temps fins a fer “poses” de 5, 3, 2 i 1 minuts, i  després, ja era moviment continu.

Jo utilitzava la tècnica seca de les sanguines ja que jo em sento més còmoda amb tècniques seques. També cal que digui que m’ha costat molt trobar el meu estil propi, perquè en el moment de dibuixar havíem de fer una síntesi de la anatomia i només explicar les coses més importants, i a més, havia de ser un treball de taca i línia.
Tamany indeterminat, sanguina

Tamany indeterminat, sanguina

Tamany indeterminat, sanguina

Tamany indeterminat, sanguina

Tamany indeterminat, sanguina