jueves, 26 de febrero de 2015

RAPORT

Aquesta activitat consistia en dissenyar un estampat per a roba infantil, fent servil un raport per a l’estampació de les peces de tela. A la làmina final s’havia de representar els passos de forma que representin la idea, el raport i el mòdul final.

DIN A3, llapis i colors

Ampliació primer pas, DIN A3, llapis i color

Ampliació segon pas, DIN A3, llapis i color

Ampliació tercer pas, DIN A3, llapis i color

PETJAPAPERS

Aquesta és una activitat que consistia en el disseny d’un petjapapers amb unes característiques determinades. Havia de ser un petjapapers produït en qualsevol material i en qualsevol mètode de fabricació.

El petjapapers s’havia de realitzar amb un dibuix que expresses clarament el seu volum. També s’havia de realitzar la secció del petjapapers i, finalment, s’havia d’explicar l’ergonomia del petjapapers mitjançant un dibuix, a on es veiés una mà esquemàtica agafant l’objecte. Aquest mateix dibuix també havia de representar la comparació de les dimensions del petjapapers i la manera d’agafar-lo.
DIN A3, llapis i colors

Ampliació, DIN A3, llapis i colors

Ampliació, DIN A3, llapis i colors

MIYAKE

Aquesta és una de les últimes activitats que vam realitzar a classe.
L’activitat es tractava de realitzar una proposta de tres models diferents de vestits a l’estil de Issey Miyake explicant amb detall els criteris que s’han seguit i l’estructura i el material de cadascun dels vestits.

Issey Miyake és un dissenyador de moda japonès, que és especialista en dissenyar una sola peça de roba que inclou volums, que normalment són geomètrics.

DIN A3, llapis de colors

Ampliació d’un dels dissenys, DIN A3, llapis de colors

Ampliació d’un dels dissenys, DIN A3, llapis de colors

Ampliació d’un dels dissenys, DIN A3, llapis de colors

TAULA ONDULADA

Aquesta és un activitat que vam haver de realitzar i solucionar a classe amb dues hores. Aquesta activitat consistia en dissenyar una taula a conjunt d’una cadira que es donava a l’exercici. Però la taula havia de tenir unes característiques determinades com eren que havia de fer 1200mm de llargària, 800mm d’amplària i 720mm d’alçària a la realitat i havia de ser fabricada únicament amb una peça de fusta. A més la taula havia d’estar fabricada amb una fusta de gruix de 19mm i no es podia afegir cap element estructural més a la peça de fusta com cargols , claus o altres elements de fusta. 
DIN A3, llapis

DIN A3, llapis

ESPORT CIUTAT

Aquesta és una activitat de síntesi que vam realitzar a classe per tal de preparar-nos per la Selectivitat i també pel examen del segon trimestre de Dibuix Artístic.

Aquesta activitat consistia en dibuixar un escena urbana en què es pogués veure un afigura humana practicant algun tipus d’esport, ja fos fúting, bicicleta, rem, futbol, bàsquet, monopatí, natació, entre altres esports. Amb l’objectiu que el conjunt del dibuix havia d’estar representat de manera naturalista, acompanyat de dos esbossos. En un esbós hi havia d’haver l’estudi de la figura humana en moviment que anàvem a dibuixar,i en l’altre, la figura i l’espai urbà de manera conjunta.

50x70, carbonet

LLIBRETA D'ARTISTA (INTERPRETACIÓ)

En aquest mes de febrer, a la llibreta d’artista, hem tingut que treballar el dibuix anatòmic però des d’un punt de vista propi i amb la nostra interpretació per aconseguir trobar el nostre estil en el moment de dibuixar figura humana.
En aquest mes jo he realitzat un seguit de dibuixos de ballarines ja que crec que és una bona manera de practicar l’anatomia de la figura humana amb els seus passos de ball. A més, he trobat que la tècnica de les aquarel·les amb llapis pot quedar molt artística.

DIN A5, aquarel·les i llapis

DIN A5, aquarel·les i llapis

DIN A5, aquarel·les i llapis

També he realitzat un dibuix, que tot i que no es veu molt bé l’anatomia, és pot entendre la posició de la figura.

DIN A5, aquarel·les i llapis


DIBUIX DE MOVIMENT

Aquest mes de febrer hem estat treballant a classe el model en moviment. Vam començar a treballar-lo amb “poses” llargues de 30 minuts i cada cop anàvem escorçant més el temps fins a finalitzar amb el moviment continu. Cal esmentar que en la primera sessió no vam arribar al moviment continu ja que com havíem començat amb “poses” de 30 minuts, i a continuació de 15 minuts, no es va donar temps, perquè a més en fèiem varies de cada.
Cada cop vam anar disminuint més el temps fins a fer “poses” de 5, 3, 2 i 1 minuts, i  després, ja era moviment continu.

Jo utilitzava la tècnica seca de les sanguines ja que jo em sento més còmoda amb tècniques seques. També cal que digui que m’ha costat molt trobar el meu estil propi, perquè en el moment de dibuixar havíem de fer una síntesi de la anatomia i només explicar les coses més importants, i a més, havia de ser un treball de taca i línia.
Tamany indeterminat, sanguina

Tamany indeterminat, sanguina

Tamany indeterminat, sanguina

Tamany indeterminat, sanguina

Tamany indeterminat, sanguina