jueves, 26 de febrero de 2015

PETJAPAPERS

Aquesta és una activitat que consistia en el disseny d’un petjapapers amb unes característiques determinades. Havia de ser un petjapapers produït en qualsevol material i en qualsevol mètode de fabricació.

El petjapapers s’havia de realitzar amb un dibuix que expresses clarament el seu volum. També s’havia de realitzar la secció del petjapapers i, finalment, s’havia d’explicar l’ergonomia del petjapapers mitjançant un dibuix, a on es veiés una mà esquemàtica agafant l’objecte. Aquest mateix dibuix també havia de representar la comparació de les dimensions del petjapapers i la manera d’agafar-lo.
DIN A3, llapis i colors

Ampliació, DIN A3, llapis i colors

Ampliació, DIN A3, llapis i colors

No hay comentarios:

Publicar un comentario