viernes, 8 de mayo de 2015

POSTGUERRA

En aquest cas, l’activitat que realitzaríem a classe també era una interpretació d’una imatge donada, a on es mostrava la reconstrucció d’una habitació destruïda durant la Segona Guerra Mundia.
Per tant, l’activitat consistia en dibuixar l’interior d’una habitació a on apareguessin tres dels elements dels quals es mostraven a la imatge i, com a mínim, una figura humana.
Jo vaig realitzar l’activitat de l’habitació amb dos punts de fuga a on apareixien els elements com ara la finestra, el quadre i la butaca,  on a s’hi trobava asseguda la figura humana.

50x70, llapis

RUÏNES

Aquesta va ser una activitat que vam realitzar a classe. L’activitat consistia en observar atentament una imatge que ens donaven, i a partir d’aquesta havíem de realitzar un dibuix a on s’hi pogués veure el que es veia en la imatge amb una perspectiva cònica il·luminada per la llum solar i realitzada d’una manera versemblant.

En la imatge s’hi podia veure les siluetes d’un complex industrial format per diversos edificis en ruïnes. En realitzar aquesta activitat jo vaig fer una composició central molt simple, ja que volia realitzar un dibuix segur i que em permetés poder acabar-lo a temps.

 50x70, carbonet

 

DIBUIX A L'EXTERIOR

Com ja he esmentat anteriorment, aquest trimestre està dedicat al dibuix de l’espai, per tant, a classe hem sortit a l’exterior i ens hem dedicar a fer dibuixos del natural en l’espai que envolta l’institut.
Els dibuixos podien estar realitzats en el format que nosaltres escollíssim i amb la tècnica amb la qual en sentíssim més còmodes.

Jo vaig optar per fer els dibuixos en un format petit, en un DIN A5, ja que és un formant a on m’hi sento còmoda. En quant a la tècnica, primer vaig escollir de fer-ho amb llapis, però després vaig voler provar com quedava amb el bolígraf, i com que em va agradar el resultat ho vaig seguir fent amb aquesta tècnica.

DIN A5, llapis i bolígraf  

DIN A5, llapis i bolígraf  

LLIBRETA D'ARTISTA

Durant aquest més, a la llibreta d’artista hem tingut que treballar l’espai, però d’una forma interpretativa, a on cada alumne realitzava l’espai que volia de la forma que volia, de tal forma que es expressés de la seva forma preferida el que volia transmetre.

Aquests són els meus dibuixos, com es pot veure semblen mons imaginaria on costa de veure-hi un horitzó, o la separació entre cel i terra.

DIN A5, colors aquareables i colors


DIN A5, colors aquareables i colors


ANALITZAR UN ESPAI PÚBLIC

Aquesta activitat la vam estar realitzant durant unes quantes sessions. L’activitat consistia en documentar i analitzar un espai públic, el qual seria el Parc de la Pau de Salou. Ens havíem de fixar molt bé com era l’espai i com estava organitzat, tenint en compte els elements que estaven inclosos dins del parc, com ara bancs o llums.
Aquest petit anàlisi havia d’anar acompanyat, tant d’imatges com de text, el qual havia d’explicar detalladament els elements que s’hi podien veure en les imatges o simplement el que s’hi representava.

Un cop finalitzada l’anàlisi, també s’havia d’incloure una conclusió a on es poguessin veure els avantatges i els inconvenients que s’hi podien trobar en el parc.

DIN A4, colors aquareables 

DIN A4, colors aquareables 

DIN A4, colors aquareables MAQUETA

Aquesta activitat realitzada a classe consistia en dissenyar un estand destinat especialment a una certa ONG amb una finalitat genèrica. L’activitat havia d’estar solucionada de tal forma que es correspongués a unes determinades característiques. Per començar la parcel·la de l’estand havia de ser de 4x6 m en la realitat, amb parets divisòries respecte les parcel·les veïnes, fins a una altura que podia arribar a un màxim de 2,5m, sense la necessitat de que els acabats siguin horitzontals.
L’activitat havia d’estar resolta amb una escala de 1/20 obligadament a través de la maqueta.

A més d’incloure la maqueta, s’havia de realitzar un plànol i una perspectiva de l’estand.

 Maqueta
 
Maqueta 

 Perspectiva de l’estand, DIN A3, colors

Plànol de l’estand, DIN A3, roting 

Per començar amb l’estand vaig tenir que escollir una ONG, per tal de poder inspirar-me en ella i realitzar la maqueta amb el color característic de la ONG, per exemple.
La ONG escollida va ser Mans Unides, a on el seu color característic és el blau elèctric, color que em va servir per poder decorar el mobiliari de l’estand. Com es pot veure en les imatges vaig realitzar la maqueta amb color com són el blanc i el blau.
També vaig realitzar un seguit de mobiliari que es troba normalment en un estand com una taula amb tamborets, per tal de poder parlar amb les persones que atenen als visitants. També vaig incloure una barra que té el mateix ús que la taula, a més d’una televisió per tal de poder-hi projectar més informació de la ONG. Un altre element que vaig incloure és un cartell gegant a on s’hi ha informació de la ONG.
També, com a decoració, es pot veure que una paret està pintada del mateix color del logotip de la ONG, i en aquesta mateixa paret hi ha imatges. En canvi, a l’altre paret s’hi pot veure col·locada la televisió i el logotip en gran de la ONG.