jueves, 20 de noviembre de 2014

LLIBRETA D'ARTISTA

Aquest mes el tema principal de la llibreta d’artista era el projecte, per tant, a la llibreta s’hi havia de representar o esbossar dibuixos que tinguin a veure amb el projecte d’aquest mes. 

Flors, DIN A5, colors

Papallones, DIN A5, colors

PROJECTE

Aquest ha estat el mes de dur a terme el projecte personal del trimestre. El tema principal del projecte eren les formes naturals.

Jo vaig tenir dificultats per escollir com fer el projecte, ja que el tema de formes natural s’estén dins d’un gran camp. Primer vaig tenir la idea de realitzar un DIN A3 ple de flors i sabates, però la professora em va dir que les sabates no eren una forma natural i em va donar la idea de pintar una sabata amb flors, però aquesta idea no em va acabar de convèncer. Més tard vaig tenir la idea de realitzar en un DIN A3 una idea semblant a l’anterior, però amb papallones en lloc de sabates. Vaig començar a fer petits esbossos en un DIN A4, però aleshores vaig tenir una altra idea que podria ser més original: realitzar el mateix dibuix però en el moment d’entregar-lo fer-ho amb flors fetes amb el paper dibuixat.

Dibuix de flors i papallones, DIN A4, colors 

Tal com he dit anteriorment, en el moment de fer l’entrega del projecte ho vaig fer d’una manera original i diferent.

Vaig realitzar un seguit de flors amb el paper dibuixat anteriorment, i per no entregar les flors sense cap subjecció, les vaig pegar al que és un caixeta de fusta blanca, però formada solament per les arestes.
DIBUIX CIENTÍFIC

Aquesta és una de les activitat que em realitzat durant el mes de novembre en l’assignatura de dibuix artístic: el dibuix científic.
L’activitat era senzilla: dibuixar una planta de forma realista amb tots els detalls. Vaig tenir alguna dificultat ja que era complicat dibuixar tots el detalls de la planta.

DISSENY D'UN CARTELL PEL GREC 2014

Aquesta és una de les activitats realitzades durant aquest mes de novembre a on l’objectiu principal era dissenyar el cartell pel Grec 2014. Aquesta, com totes les altres activitats, també tenia unes limitacions: el cartell havia d’incloure l’eslògan “GREC 2014” i la imatge representada havia de recordar a un faune. Una de les limitacions també era la realització d’un seguit d’esbossos.

DIN A3, colors

Ampliació de la imatge principal, colors

Tot hi que no vaig poder acabar l’activitat vaig intentar que es quedés amb un acabat artístic.

Vaig tenir diverses idees en el moment de realitzar la forma que representes el faune, i finalment em vaig decantar per les banyes que les vaig dibuixar i pintar amb marrons i amb tons magentes. I el fons l vaig voler fer de colors violetes ja que seria un color que quedaria bé amb la imatge central.

DISSENY EDITORIAL

Aquesta va ser una altra activitat del mes de novembre a on havíem de dissenyar la portada d’un llibre encarregada per l’editorial Anaya dins la col·lecció “Senderos de la historia”. En aquest exercici també ens donaven un seguit de normes i que ens limitaven molt el disseny. El disseny de la portada havia de fer un format de 14cm x 20cm, i havia de contenir un text determinat que deia: Els dies de la república (títol), Rosa Feliu (autora),  més de seguir l’estructura de les altres portades que s’exposen com exemple.

 DIN A3, colors

Per solucionar aquesta activitat vaig fer un seguit d’esbossos, també com a limitació en l’activitat. Tot i així vaig seguir l’estructura principal de les altres portades posades d’exemple.

SENYALITZACIÓ AL ZOOLÒGIC

Aquesta és un activitat que vam realitzar a classe durant aquest mes de novembre. L’activitat consistia en dissenyar per al zoo de Barcelona la senyalització de dues espècies d’animals, les quals no havien de ser de cap espècie determinada. Tot i així vam tenir una sèrie de limitacions marcats per l’exercici: els pictogrames havien d’estar dins d’un rectangle vertical de 16cm x 12cm juntament amb un signe de direccionalitat. A més, l’activitat havia d’incloure un seguit d’esbossos i una petita memòria respecte la proposta definitiva.

DIN A3, colors

Ampliació de la senyalització del dofí, colors

Ampliació de la senyalització de l’àguila, colors

Vaig començar l’activitat realitzant un seguit d’esbossos per escollir els animals que volia representar. A continuació vaig dibuixar els animals escollits en diverses posicions per veure quina era la que destacaria més en la senyalització. Vaig decidir realitzar el fons del senyal groc i el pictograma negre, ja que aquests dos color són fàcils de distingir i de llegir. A més vaig dibuixar unes fletxes sota cada figura per representar la direcció.