viernes, 23 de enero de 2015

MODEL 45'

Cada dimecres a l’hora de dibuix tenim model, tant masculins com femenins, per dibuixar la seva anatomia i així practicar correctament la figura humana. Els models fan dos poses de 45 minuts cadascun i nosaltres els hem de dibuixar de tal forma que quedin equilibrats i amb proporció.

 50x70, LLAPIS

50x70, LLAPIS

POSE 45'

A classe hem començat a treballar la figura humana amb poses projectades a la pissarra durant aproximadament un 445 minuts, per practicar l’anatomia dels humans.
Normalment les poses es realitzen amb carbonet, ja que és una tècnica ràpida, però a jo em sento més còmoda utilitzant el llapis tot i que sigui més lent. Per tant, he de començar a treball amb aquest tema del temps i de la tècnica a utilitzar.

 50x70, LLAPIS

50x70, LLAPIS

50x70, LLAPIS

DIBUIX ANATOMIC

Durant el segon trimestre d’aquest curs treballarem a classe la figura humana, i vam començar per realitzar uns exercicis a la llibreta d’artista sobre les principals i més important part de l’esquelet humà i els seus músculs.

 DIN A5, LLAPÍS

 DIN A5, LLAPÍS

DIN A5, LLAPÍS

MOSTRA DE COLÒNIA

En aquesta activitat havíem de presentar una proposta per a un embalatge original de cartolina que promocionés la mostra d’una fragància nova fresca. La mostra havia d’incloure un seguit de dimensions que s’especificaven a l’activitat. A més, a l’embalatge hi havia de sortir la marca del perfum o la seva imatge corporativa.

AMPLIACIÓ PLANTA, ALÇAT, PERFIL, DIN A3, COLORS


Vaig decidir solucionar aquesta activitat dissenyant l’embalatge amb la imatge corporativa de la marca, per així ser un disseny original i innovador.
Tot hi així no vaig tenir el temps suficient per finalitzar l’activitat.

CAPSES DE PACKAGING

Aquesta és un activitat una mica diferent de les que fem normalment. L’objectiu d’aquesta activitat era realitzar un seguit de dos capses de paper o cartolina mitjançant el paper i si era necessari el pegament, les tisores o cinta adhesiva de doble cara.

CAPSES DE PACKAGING, DIN A3

CAPSES DE PACKAGING, DIN A3


LÀMINA DEL PERFUM

Aquesta làmina consistia en dibuixar la planta, el perfil i l’alçat d’un perfum portat de casa per practicar abans de començar amb el disseny d’objectes. També havíem de dibuixar la perspectiva del perfum i si era necessari el detall del tap.

LÀMINA GENERAL, DIN A3, COLORS

AMPLIACIÓ PLANTA, ALÇAT I PERFIL, DIN A3, COLORS

AMPLIACIÓ PERSECTIVA I DETALL DEL TAP, DIN A3, COLORSDISSENYAR RAJOLES D'UNA PISCINA

Aquesta va ser la última activitat que vam fer respecte el disseny gràfic, a on l’objectiu principal era dissenyar les rajoles de la paret d’una piscina. Però el disseny havia de seguir unes limitacions, com que la combinació havia d’estar formada per un seguit de tres franges horitzontal de disseny diferent que es diferenciïn: la part superior, la part central i finalment la part inferior.
A més, havíem de seguir unes dimensions especifiques que ens donava l’exercici, i també l’amplada i l’alçada del panell de rajoles. 


LÀMINA GENERAL, DIN A3, COLORS 

AMPPLIACIÓ DEL DISSENY DE LES RAJOLES, DIN A3, COLORS

ESBOSSOS DELS DISSENYS, DIN A4, COLORS

Vaig decidir fer aquest disseny representant d’alguna forma el mar. En la part superior volia representar les ones; a la part central, la part del mig del mar; i a la part inferior, l’arena acumulada al baix del mar. Tot això amb una gamma de blaus per representar l’aigua.