martes, 21 de octubre de 2014

VOLUMS 50x70

L’altre dia a classe vam realitzar la típica pregunta número 3 d’un examen de Selectivitat. L’exercici consistia en dibuixar quatre cossos geomètrics com eren el cub, l’espera, el con i el cilindre, sobre una superfície que tingués un mínim de quatre esglaons. L’exercici havia d’estar realitzat amb un suport de paper de 50x70, amb la tècnica que jo escollis.
L’objectiu d’aquest exercici era aconseguir tenir una idea original d’estructurar la imatge tenint en compte les quatre figures geomètriques i els quatre esglaons. També cal d’estacar que, un dels objectius, era practicar i mostrar la tècnica del material escollit.

Paper, 50x70. Carbonet

En un principi volia utilitzar la tècnica del llapis, ja que em sento més còmoda amb ella i vaig començar l’exercici amb ella. Però la professora em va fer veure que, tot hi que jo em sentis a gust amb aquesta tècnica, aniria molt lenta i no em donaria temps a acabar l’exercici, per això vaig canviar a carbonet.
Vaig escollir fer una composició segura i senzilla en la làmina, ja que era la primera del curs i estava una mica nerviosa. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario