martes, 21 de octubre de 2014

LUCA PACIOLI

Aquest exercici realitzat a classe consistia en realitzar sis lletres de l’artista Luca Pacioli. Podien ser les lletres que nosaltres volguéssim. Aquest artista dibuixa les lletres a partir de figures geomètriques i per tant nosaltres les havíem de realitzar de la mateixa forma però a mà alçada, és a dir, sense l’ajuda de regles, escaires, cartabons o compassos.

L’objectiu d’aquesta activitat era tenir un control de les línies rectes i de les figures geomètriques a mà alçada sense l’ajuda dels estris de dibuix tècnic.

Làmina completa, DIN A3, llapis i roting 

Ampliació de la lletra R, DIN A3, llapis i rotring

Al principi d’aquest exercici vaig tenir moltes dificultats, ja que els traços no em sortien rectes i els vaig tenir que repetir molts cops. Però al llarg de la làmina vaig anant agafant diversos trucs que em van servir per realitzar les línies rectes sense la necessitat d’utilitzar els estris de dibuix tècnic. Un cop vaig acabar de dibuixar totes les línies i les circumferències necessàries, vaig realitzar la lletra que seguidament la pintaria amb el rotring de 0.8 per tal de destacar la lletra sobre els traços de llapis.

No hay comentarios:

Publicar un comentario